Nature & Geomorphology

Some of the natural attractions of the Devil’s Bridge Landscape are the spectacular potholes and waterfalls on the Mynach River, as well as the many forms of flora and fauna along the trails.

With thanks to Sioned Llywelyn, Hywel Griffiths and Stephen Tooth (Department of Geography and Earth Sciences – Aberystwyth University), a brochure and audio trail can be downloaded below, and a copy of the brochure can be picked up from the entrance of the falls. These were developed with the support of funding from the British Society for Geomorphology and the Joy Welch Educational Charitable Trust.

“I hope that you will enjoy using this information and find it useful. Creating these materials has been a part of my research at Aberystwyth University, which explores Welsh landscapes and how best to promote them. If you have a few minutes to spare to offer your feedback on the materials, I would greatly appreciate this. You’re welcome to e-mail me ([email protected]) or provide feedback through social media outlets – but remember to use our hashtags! #rhaeadrau #devilsbridgefalls

Many thanks,

Sioned Llywelyn

 

Rhai o atyniadau naturiol tirwedd Pontarfynach yw’r rhaeadrau a cheudyllau ysblennydd ar Afon Mynach, yn ogystal â sawl math o fflora a ffawna ar hyd y llwybrau.

Gyda diolch i Sioned Llywelyn, Hywel Griffiths a Stephen Tooth (Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear – Prifysgol Aberystwyth), gellir lawrlwytho llyfryn a llwybr llafar isod, a gellir hefyd godi copi o’r llyfryn o fynedfa’r rhaeadrau. Datblygwyd y rhain gyda chymorth ariannol gan Gymdeithas Geomorffolegol Prydain ac Ymddiriedolaeth Elusennol Joe Welch.

“Rwy’n gobeithio bydd y wybodaeth hon yn ddefnyddiol i chi ac y byddwch yn mwynhau eu defnyddio. Mae llunio’r deunyddiau hyn wedi bod yn rhan o’m hymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn edrych ar dirweddau Cymru a sut orau i’w hyrwyddo. Felly os oes gennych rai munudau i roi adborth ar y deunydd, byddwn i’n gwerthfawrogi hynny’n fawr iawn. Croeso i chi fy e-bostio ([email protected]) neu gynnig adborth ar y cyfryngau cymdeithasol – ond cofiwch ddefnyddio ein hashnodau! #rhaeadrau #devilsbridgefalls

Llawer o ddiolch,

Sioned Llywelyn

The Natural Attractions of the Devil’s Bridge Landscape Brochure – English version

AUDIO TRAIL – English – Track 1, Track 2, Track 3, Track 4, Track 5

Atyniadau Naturiol Tirwedd Ponterfyanch Brochure – Welsh version

AUDIO TRAIL – Cymraeg – Trac 1, Trac 2, Trac 3, Trac 4, Trac 5

 

 

 

 

 

Cambrian Mountains

Top 100 Tourist Attraction

Walkers are welcome here

Member of Mid Wales Tourism

In association with Sprit Of The Miners

Member of Pentir Pumlumon

Devil's Bridge Falls Calendar and Price List