Cymraeg

Welsh Flag

Chwedl Pontarfynach

Amser maith yn ôl roedd yna hen wraig yn byw ger afon Mynach. Un diwrnod crwydrodd ei buwch ar draws yr afon ac oherwydd y ceunant serth ni fedrai ei chael yn ôl. Yna ymddangosodd y Diafol o’i blaen a dywedodd wrthi y gwnai adeiladu pont ond y byddai eisiau y peth cyntaf byw i’w chroesi iddo ei hun. Cytunodd yr hen wraig. Credodd y Diafol mai hi fyddai’n croesi yn gyntaf i nôl y fuwch. Fodd bynnag bu’r hen wraig yn gyfrwysach nag e a thaflodd grystyn o fara ar draws y bont. Rhedodd ci yr hen wraig a’r draws y bont i nôl y crystyn a daliodd y Diafol y ci druan, a cafodd yr hen wraig ei buwch yn ôl.

 

(If the media player is unavailable, click here)

 

Cambrian Mountains

Top 100 Tourist Attraction

Walkers are welcome here

Member of Mid Wales Tourism

In association with Sprit Of The Miners

Member of Pentir Pumlumon

Devil's Bridge Falls Calendar and Price List